Hot Picks

- First Impressions Can Kill 2017

- Talk of the Dead 2016

- Absolute Vow 2017

- Zombier-
calypse
2017

- The Last Witch 2015

- The Voice of the Moon 1990

- Befouled 2017

- Talon Falls 2017

- Nite Nite 2017

- Slapface 2017

- Halloween Pussy Trap Kill Kill 2017

- Mask of Thorn 2017

- Coulrophobia 2016

- K-Shop 2016

- Season of the Witch 1972

- Malvolia's Halloween Party 2017

- Blacktop Stranger 2017

- Terry Kendall and Orange Green 2011

- Faithful 2017

- The Faith Community 2017

- Dis 2017

- The Big Knife 1955

- The Dark Side of the Womb 2017

- Cute Litte Buggers 2016

- Something Scary 2017

- Bunnyman Vengeance 2017

- Don't Torture a Duckling 1972

- The 13th Friday 2017

- Bye Bye Baby 2017

- A Fish Called Wanda 1988

- Crazy Right 2017

- Ode to the Night 2017

- House by the Lake 2017

- The Song of Sway Lake 2017

- The Campbell: Traders, Gangsters and Robots 2016

- The Suspicious Death of a Minor 1975

- Assholes 2017

- Cold Moon 2016

- I Feel 2017

- Children of the Corn 1984

- The Forlorned 2017

- Torture Fetish 2015

- They Still Live 2017

- The Night Monica Came Back 2017

- A Killer Conversation 2014

- Hair of the Dog 2017

- Out of My Skin 2016

- Star Crash 1979

- Strangler of the Swamp 1946

Your results for

Godzilla

the series/recurring character


... click onto titles for reviews, buying links, & more ...

article: An Interview with Peter H. Brothers, Author of Mushroom Clouds and Mushroom Men - The Fantastic Cinema of Ishiro Honda, by Mike Haberfelner, April 2011

CLICK onto any title
for interesting buying links
I made especially for you !!!

... or do you want to
search
my partner shops yourself ?

Find Godzilla
at the amazons ...

USA  amazon.com

Great Britain (a.k.a. the United Kingdom)  amazon.co.uk

Germany (East AND West)  amazon.de

Looking for imports ?
Find Godzilla here ...

Thailand  eThaiCD.com
Your shop for all things Thai

Something naughty ?
(Must be over 18 to go there !)

x-rated  find Godzilla at adultvideouniverse.com

 

1.) Chikyu Kogeki Meirei: Gojira tai Gaigan / Godzilla vs Gigan, Japan 1972, directed by Jun Fukuda, starring Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Zan Fujita, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashibara, Akio Murata, Noritake Saito, Yasuhiko Saijo, Naoya Kusakawa, Wataru Omae

2.) Gojira / Godzilla - King of the Monsters / Godzilla / Godzilla - König der Monster, Japan 1954, directed by Inoshiro Honda, unnecessary American scenes by Terry O.Morse, starring Akira Takarada, Akihiko Hirata, Momoko Kochi, Takashi Shimura, Fujuki Murakami, Sachio Sakai, Raymond Burr (unnecessary American scenes only)

3.) Gojira / Godzilla / The Return of Godzilla / Godzilla 1985 / Godzilla - Die Rückkehr des Monsters, Japan 1984, directed by Koji Hashimoto, starring Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yosuke Natsuki, Shin Takuma, Keiju Kobayashi, Tetsuya Takeda, Eitaro Ozawa, Taketoshi Naito, Mizuho Suzuki, Junkichi Orimoto, Hiroshi Koizumi, Kei Sato, Takenori Emoto, Sho Hashimoto, Nobuo Kaneko, Kunio Murai, Yoshifumi Tajima, Shigeo Kato, Koji Ishizaka, Raymond Burr (US-version only)

4.) Gojira, Ebira, Mosura: Nankai no Daiketto / Godzilla vs the Sea Monster, Japan 1966, directed by Jun Fukuda, starring Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka, Toru Watanabe, Toru Ibuki, Akihiko Hirata, Jun Tazaki, Ikio Sawamura, Pair Bambi, Hideyo Amamoto, Hisaya Ito, Tadashi Okabe

5.) Gojira: Fainaru uozu / Godzilla: Final Wars, Japan 2004, directed by Ryuhei Kitamura, starring Masahiro Matsuoka, Rei Kikukawa, Kazuki Kitamura, Don Frye, Akira Takarada, Kane Kosugi, Maki Mizuno, Masami Nagasawa, Chihiro Otsuka, Kenji Sahara, Kumi Mizuno, Masakatsu Funaki, Masato Ibu, Masanobu Takashima, Mick Preston, Darren Schnase, Shigeru Izumiya, Kenta Suga, Jun Kunimura, Shelley Sweeney, Ryuhei Kitamura, Kenji Kohashi

6.) Gojira, Mosura, Kingu Ghidorah: Daikaiju Sokogeki / Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, Japan 2001, directed by Shusuke Kaneko, starring Chiharu Niyama, Ryudo Uzaki, Masahiro Kobayashi, Shiro Sano, Takashi Nishina, Kaho Minami, Shinya Owada, Kunio Murai, Hiroyuki Watanabe, Shingo Katsurayama, Toshikazu Fukawa, Masahiko Tsugawa, Eisei Amamoto, Nobuaki Kakuda, Takafumi Matsuo, Kazuko Kato, Katsuo Nakamura, Koichi Ueda, Yoichi Atsumi, Takehiro Murata, Yoshimasa Kondo, Kaoru Okunuki, Okina Hanasaka, Hinako Saeki, Yukijiro Hotaru, Masaya Takahashi, Chiu Yan, Masaaki Tezuka, Mizuki Kanno, Koichi Kawakita, Mizuho Yoshida, Akira Ohashi, Rie Ota, Koichi Wamadera, Ai Maeda, Aki Maeda, Tomoe Shinohara, Taro Ishida, Ryo Kase, Miyuki Komatsu

7.) Gojira-Minira-Gabara: Oru Kaiju Daishingeki / Godzilla's Revenge, Japan 1969, directed by Inoshiro Honda, starring Tomonori Yazaki, Eisei Amamoto, Sachio Sakai, Kazuo Suzuki, Kenji Sahara, Machiko Naka, Shigeki Ishida, Yoshifumi Tajima, Chotaro Togin, Yutaka Sada, Yutaka Nakayama, Ikio Sawamura

8.) Gojira Ni-sen Miareniamu / Godzilla 2000 / Godzilla: Millenium / G2K, Japan 1999, directed by Takao Okawara, starring Takehiro Murata, Hiroshi Abe, Naomi Nishida, Mayu Suzuki, Shiro Sano, Takeshi Obayashi, Sakae Kimura, Bengal, Kenichi Nagira, Kenichi Ishii, Yoshimasa Kondo, Koichi Ueda, Yoshiyuki Omori, Masahiko Nishimura, Satomi Achiwa, Denden, Atsuko Kohata, Dangaruriyasu, Shelley Sweeney, Daisuke Ishizuka, Toshihiko Sakakibara, Yoshikazu Ishii, Terumi Yoshida, Tsutomu Kitagawa, Makoto Ito, written by Hiroshi Kashiwabara, Wataru Mimura, music by Takayuki Hattori, Godzilla Theme by Akira Ifukube, special effects by Kenji Suzuki, visual effects by Toshihiro Ogawa

9.) Gojira no Gyakushu / Gigantis the Fire Monster / Godzilla Raids Again / Godzilla kehrt zurück / Godzilla's Counter Attack, Japan 1955, directed by Motoyoshi Oda, starring Hiroshi Koizumi, Minoru Chiaki, Setsuko Wakayama, Takashi Shimura, Yukio Kasama, Mayuri Mokusho, Masao Shimizu, Seijiro Onda, Sonosuke Sawamura, Yoshio Tsuchiya, Minosuke Yamada

10.) Gojira no Musuko / Son of Godzilla / Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn, Japan 1967, directed by Jun Fukuda, starring Tadeo Takashima, Akira Kubo, Beverly Maeda (= Bibari Maeda), Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara

11.) Gojira tai Biorante / Godzilla vs. Biollante / Godzilla der Urgigant, Japan 1989, directed by Kazuki Omori, starring Kunihiko Mitamura, Yoshiko Tanaka, Masanobu Takashima, Koji Takahashi, Toru Minegishi, Megumi Odaka, Toshiyuki Nagashima, Ryunosuke Kaneda, Kazuma Matsubara, Yasunori Yuge, Yoshiko Kuga, Yasuko Sawaguchi, Haruko Sagara, Koichi Ueda, Kosuke Toyohara, Kazuhiko Sasaki, Hirohisa Nakata, Kenzo Hagiwara, Kenpachiro Satsuma, Masashi Takegumi, Yoshitaka Kimura, Shigeru Shibazaki, Demon Kogure, Kurt Cramer, Derrick Holmes, Beth Blatt, Abdalla Helal, Manjot Beoi

12.) Gojira tai Hedora / Godzilla vs. the Smog Monster / Godzilla vs. Hedorah / Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, Japan 1971, directed by Yoshimitsu Banno, starring Akira Yamauchi, Toshie Kimura, Hiroyuki Kawase, Keiko Mari, Toshio Shiba, Yukihiko Gondo, Eisaburo Komatsu, Tadashi Okabe, Wataru Omae, Susumu Okabe, Haruo Nakajima, Kenpachiro Satsuma (as Kengo Nakayama), Teruzo Okawa

13.) Gojira tai Kingu Ghidora / Godzilla vs. King Ghidorah / Godzilla - Duell der Megasaurier, Japan 1991, directed by Kazuki Omori, starring Kosuke Toyohara, Anna Nakagawya, Megumi Odaka, Chuck Wilson, Richard Berger, Robert Scott Field, Katsuhiko Sasaki, Akiji Kobayashi, Tokuma Nichioka, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Koichi Ueda, So Yamamura, Yasunori Yuge, Kiwako Harada, Kenpachiro Satsuma, Hurricane Ryu Hariken, Kent Gilbert

14.) Gojira tai Megaro / Godzilla vs Megalon, Japan 1973, directed by Jun Fukuda, starring Katsuhiko Sasaki, Hiroyuki Kawase, Yutaka Hayashi, Robert Dunham, Kotaro Tomita, Wolf Otsuki, Gentaro Nakajima, Sakyo Mikami, Fumiyo Ikeda, Kanta Mori, Shinji Takagi, Hideto Odachi, Tsugutoshi Komada, Kenpachiro Satsuma

15.) Gojira tai Mekagojira / Godzilla vs Mechagodzilla / Godzilla vs the Bionic Monster / Godzilla vs the Cosmic Monster, Japan 1974, directed by Jun Fukuda, starring Masaaki Daimon, Kazuya Aoyama, Reiko Tajima, Akihiko Hirata, Hiromi Matsushita, Hiroshi Koizumi, Masao Imafuku, Lin Beru-Bera, Shin Kishida, Goro Mutsumi, Daigo Kusano, Takayasu Torii, Kenji Sahara, Yasuzo Ogawa, Takamitsu Watanabe, Takanobu Toya, Koji Ozaki

16.) Gojira tai Mekagojira / Godzilla Against Mechagodzilla / Godzilla vs. Mechagodzilla / Godzilla X Mechagodzilla, Japan 2002, directed by Masaaki Tezuka, starring Yumiko Shaku, Shin Takuma, Kana Onodera, Koh Takasugi, Yusuke Tomoi, Junichi Mizuno, Akira Nakao, Kumi Mizuno, Hideki Matsui

17.) Gojira tai Mosura / Godzilla vs. Mothra / Godzilla and Mothra: The Battle for Earth, Japan 1992, directed by Takao Okawara, starring Tetsuya Bessho, Satomi Kobayashi, Takehiro Murata, Saburo Shinoba, Akiji Kobayashi, Akira Takarada, Makoto Otake, Keiko Imamura, Sayaka Osawa, Megumi Odaka, Yoshiko Tanaka, Kenpachiro Satsuma, Hurricane Ryu Hariken, Koichi Ueda

18.) Gojira tai Mosura tai Mekagojira: Tokyo S.O.S. / Godzilla: Tokyo S.O.S., Japan 2002, directed by Masaaki Tezuka, starring Noboru Kaneko, Miho Yoshioka, Mitsuki Koga, Hiroshi Koizumi, Akira Nakao, Koichi Ueda, Koh Takasugi, Masami Nagasawa, Norman England, Naomasa Rokudaira, Yumiko Shaku, Yusuke Tomoi, Tsutomu Kitagawa, Motokuni Nakagawa

19.) Gojira vs Desutoroia / Godzilla vs. Destoroyah / Godzilla vs. Destroyer, Japan 1995, directed by Takao Okawara, starring Takuro Tatsumi, Yoko Ishino, Yasufumi Hayashi, Megumi Odaka, Sayaka Osawa, Saburo Shinoda, Akira Nakao, Masahiro Takashima, Momoko Kochi, Shigeru Koyama, Ronald Hoerr, Koichi Ueda, Takehiro Murata, Shelley Sweeney, Akihiko Hirata, Kenpachiro Satsuma, Ryo Hariya, Hurricane Ryu Hariken

20.) Gojira vs Mechagojira / Godzilla vs. Mechagodzilla / Godzilla vs. Mechagodzilla II / Godzilla vs. Super-Mechagodzilla, Japan 1993, directed by Takao Okawara, starring Masahiro Takashima, Ryoko Sano, Megumi Odaka, Yusuke Kawazu, Kenji Sahara, Akira Nakao, Koichi Ueda, Leo Meneghetti, Daijiro Harada, Tadao Takashima, Keiko Imamura, Sayaka Osawa, Shelley Sweeney, Kenpachiro Satsuma, Wataru Fukuda, Hurricane Ryu Hariken, Shinobu Nakayama

21.) Gojira vs Supesugojira / Godzilla vs. Spacegodzilla, Japan 1994, directed by Kensho Yamashita, starring Megumi Odaka, Jun Hashizume, Zenkichi Yoneyama, Akira Emoto, Towako Yoshikawa, Yosuke Saito, Kenji Sahara, Akira Nakao, Koichi Ueda, Houka Kinoshita, Keiko Imamura, Sayaka Osawa, Kenpachiro Satsuma, Ryo Hariya, Wataru Wukuda, Little Frankie, Ronald Hoerr, Ed Sardy, Tom Duran

22.) Kaiju Daiosenso / Monster Zero / Invasion of Astro-Monster / Godzilla vs Monster Zero, Japan 1964, directed by Inoshiro Honda, starring Nick Adams, Akira Takarada, Jun Tazaki, Akira Kubo, Kumi Mizuno, Keiko Sawai, Yoshio Tsuchiya, Takamaru Sasaki, Gen Shimizu, Kenzo Tabu, Yoshifumi Tajima, Nadao Kirino, Koji Uno

23.) Kaiju Soshingeki / Destroy all Monsters, Japan 1968, directed by Inoshiro Honda, starring Akira Kubo, Jun Tazaki, Yoshio Tsuchiya, Kyoko Ai, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Haruo Nakajima, Susumu Utsumi, Teruo Nigaki

24.) Kingu Kongu tai Gojira / King Kong vs. Godzilla, Japan 1962, directed by Inoshiro Honda, unnecessary American scenes by Thomas Montgomery, starring Tadeo Takashimi, Mie Hama, Kenji Sahara, Yu Fujiki, Ichiro Arichima, Akihiko Hirata

25.) Mekagojira no Gyakushu / Terror of Mechagodzilla / Monsters from an Unknown Planet / Godzilla - Die Brut des Teufels / The Escape of Mechagodzilla / Mechagodzilla vs Godzilla, Japan 1975, directed by Inoshiro Honda, starring Katsuhiko Sasaki, Tomoko Ai, Akihiko Hirata, Katsumasa Uchida, Goro Mutsumi, Tadao Nakamura, Shin Roppongi, Tomoe Mari, Toru Ibuki, Kenji Sahara, Kotaro Tomita, Ikio Sawamura, Masaaki Daimon, Toshio Kirishima, Kazuo Suzuki, Haruo Suzuki, Toru Kawai, Ise Mori, Katsumi Nimiamoto, Toshihiko Furuta, Shizuko Higashi

26.) Mosura tai Gojira / Godzilla vs Mothra / Godzilla und die Urweltraupen / Godzilla vs the Thing, Japan 1964, directed by Inoshiro Honda, starring Akira Takarada, Yuriko Hoshi, Hiroshi Koizumi, Yu Fujiki, Emi Ito, Yumi Ito, Yoshifumi Tajima, Kenji Sahara, Jun Tazaki, Kenzo Tabu, Yutaka Sada, Akira Tani, Susumu Fujita, Ikio Sawamara, Ren Yamamoto, Yoshio Kosugi

27.) San Daikaiju: Chikyu Saidai no Kessen / Ghidrah, the Three Headed Monster, Japan 1964, directed by Inoshiro Honda, starring Yosuke Natsuki, Yuriko Hoshi, Hiroshi Koizumi, Akiko Wakabayashi, Emi Ito, Yumi Ito, Takashi Shimura, Akihiko Hirata, Minoru Takada, Somesho Matsumoto, Ikio Sawamura, Kozo Nomura, Kenji Sahara, Susume Kurobe, Toru Ibuki, Kazuo Suzuki, Haruya Kato, Shin Otomo, Senkichi Omura, Yutaka Nakayama, Heihachiro Okawa, Yutaka Oka, Eisei Amamoto, Yoshio Kosugi, Yoshifumi Tajima

Quick Links

Abbott & Costello

Alice in Wonderland

Batman

Bigfoot

Black Emanuelle

Bomba the Jungle Boy

Bowery Boys

Bulldog Drummond

Captain America

Charlie Chan

Cinderella

Dick Tracy

Dr. Mabuse

Dr. Orloff

Doctor Who

Dracula

Elizabeth Bathory

Emmanuelle

Fantomas

Flash Gordon

Frankenstein

Frankie & Annette Beach Party movies

Freddy Krueger

Fu Manchu

Fuzzy

Gamera

Godzilla

Hercules

El Hombre Lobo

Incredible Hulk

Jack the Ripper

James Bond

Jekyll and Hyde

Jerry Cotton

Jungle Jim

Justine

Kekko Kamen

King Kong

Laurel and Hardy

Lemmy Caution

Lobo

Lone Wolf and Cub

Maciste

Marx Brothers

Miss Marple

Mr. Moto

Mister Wong

Mothra

Nick Carter

OSS 117

Phantom of the Opera

Quatermass

Robin Hood

Santa Claus

El Santo

Schoolgirl Report

The Shadow

Sherlock Holmes

Spider-Man

Star Trek

Sukeban Deka

Superman

Tarzan

Three Mesquiteers

Three Musketeers

Winnetou

Wizard of Oz

Wolf Man

Wonder Woman

Yojimbo

Zatoichi

Zorro


Thanks for watching !!!

 

 

On the same day
a Burglar wants to kill you
and your Ex wants
to make up ...
... and for the life of it,
you can't decide
WHICH IS WORSE!!!

 

A Killer Conversation

produced by and starring
Melanie Denholme
directed by
David V.G. Davies
written by
Michael Haberfelner
starring
Ryan Hunter and
Rudy Barrow

out now on DVD

 

 

Stell Dir vor, Deine Lieblingsseifenoper birgt eine tiefere Wahrheit ...
... und stell Dir vor, der Penner von der U-Bahnstation hat doch recht ...
... und dann triffst Du auch noch die Frau Deiner (feuchten) Träume ...

 

Und an diesem Tag geht natürlich wieder einmal die Welt unter!!!

 

Bauliche Angelegenheiten
ein Roman von
Michael Haberfelner

 

Jetzt kaufen bei
Lulu.com